• Svenska Svenska
  • English English
For at se dette banner skal du have Flash Player version 7 eller højere og JavaScript slået til.

Förvaltning

Förutom fastighetsutveckling har Svensk Handel & Fastigheter även drift och förvaltning av ett antal utvalda fastigheter på den svenska marknaden. Förvaltningsuppdragen sker i tätt samarbete med ägarna till fastigheterna.

 
Svensk Handel & Fastigheter AB     Celsiusgatan 38     212 14 Malmö     Tel: 040 - 93 33 43     Org nr. 55 67 95- 0984
Svensk Handel & Fastigheter AB © 2010