• Svenska Svenska
  • English English
For at se dette banner skal du have Flash Player version 7 eller højere og JavaScript slået til.

Affärs koncept

Svensk handel & Fastigheter skapar resultat på kort och långsikt i fastigheter och projekt med utgångspunkt i investorns och hyrestagarens önskemål. Svensk Handel & Fastigheter har hög kompetens och stor erfarenhet av att driva projekt från idéstadiet fram tillfärdigställande av projektet och skapar härmed ett attraktivt handelsområde med hög värdetillväxt och en god investering för sina uppdragsgivare

Spetskompetensen hos Svensk Handel & Fastigheter är att driva och leda utvecklingsprojekt självständigt till nyckelfärdiga projekt för sina uppdragsgivare. Kreativitet, effektivitet och leverans är ledord i vår verksamhet. Våra specialområden är lokalisering. myndighetskontakter, finansiering, projektledning, byggnation, uthyrning, försäljning och förvaltning av fastigheter och kommersiella projekt. Ett heltäckande fastighetsutvecklingsföretag.

Svensk Handel & Fastigheters målsättning är att alltid hitta de leverantörer och samarbetspartners som ger det optimala ekonomiska resultatet för projektet. Våra samarbetspartners är välkända arkitekter, kommuner och myndigheter, rådgivare, advokater, entreprenörer, finansiella instutioner, markägare, fastighetsmäklare, investerare samt leverantörer från olika branscher.

 
Svensk Handel & Fastigheter AB     Celsiusgatan 38     212 14 Malmö     Tel: 040 - 93 33 43     Org nr. 55 67 95- 0984
Svensk Handel & Fastigheter AB © 2010